Kaplan

Foreløpig selges bare E- strenger av Kaplan
Kaplan E-strenger er ført på siden Diverse E- strenger