Montering av strenger

Før nye strengetyper monteres, må en se om de nye strengene er tykkere enn de gamle. I såfall må strenge-fordypningene i forsadel og stol justeres til tilsvarende bredde, ellers vil spinningen på de nye strengene lett skades. Deretter tilføres grafitt i sporene med en blyantspiss. Grafitten minsker friksjonen, slik at spenningen mellom skruene og for-sadelen blir minst mulig. Vanlig årsak til strengebrudd mellom forsadel og skrue er for stor friksjon over forsadelen og dermed unødig høy spenning av strengen her. Skift og spenn en streng om gangen, for å hindre at stolen trekkes forover. Ettersom strengene strekker seg, er det likevel nødvendig å trekke toppen av stolen tilsvarende tilbake. En stol som står med trykket ujevt fordelt på føttene gir ikke samme tonekvalitet og styrke. Unngå at strengene krysser hverandre unødig, siste vinding bør ligge inntil veggen av skruekassen. Ved montering av finstemmer på A eller dypere streng, bruk finstemmer som er produsert for dette. En E-finstemmer som utvides vil lett skade strengen ved festet. Brukstiden på strenger med tarm-kjerne kan forlenges ved bruk av strenge-olje. Strenge-olje er bare beregnet for bruk på tarm-strenger

Rull til toppen