Smurning, rensemiddel

Skruesmurning brukes for at stemmeskruene skal være gode å bruke. Det eldste middel til skruesmurning er en kombinasjon av såpe og kritt. Dette kan fortsatt anbefales. Fremgangsmåten er å smøre skruenes friksjonsflater stelskiftevis med fast såpe og kritt. På nye skruer gjentas dette 3 ganger, slik at en bygger opp et tilstrekkelig sjikt mellom hull og skrue. Ferdig produserte skruesmurninger selges av Con Arco i 2 varianter, Bötel og Hill.

Rull til toppen