Fiolinbuer

Fiolinbuer produseres av flere forskjellige materialer. De mest ettertraktede fiolinbuer er laget av tresorten fernambuk. Kalles også Pernambuk-tre etter området Pernambuco i Brasil, hvor de aller fleste av verdens bue-makere hentet sitt materiale. Materiale fra dette området kalles også brasil-tre. Brasiltre omfatter flere arter som har lignende egenskaper. I praksis brukes betegnelsen brasil-tre på en type bue-materiale som kvalitetsmessig ligger et nivå under fernambuk-treet. Når en bue presenteres som fernambuk-bue, ligger den vesentlig høyere i pris enn en bue av brasil-tre. Med en lupe ser en lett forskjell på buer av brasil-tre og fernambuk. Fernambuk-treet har et meget tett og jevnt tverrstripet mønster, mer eller mindre tydelig. Selv om buer av ekte fernambuk er mest ettertraktet, er ikke enhver fernambuk-bue bedre enn en bue av brasil-tre. Jeg har tidligere reparert eller om-håret mange brasiltre-buer som er bedre enn mange av fernambuk-tre. Det skyldes at bue-makeren har utnyttet treverket maksimalt, utarbeidet emnet til ideell vekt, og samtidig gitt buen en jevnt avtagende tykkelse fra froschen mot hodet, slik at balansepunktet ligger så nært froschen som mulig. Samtidig er det beholdt tilstrekkelig bøyningsmotstand helt frem til hodet. Hodet er utarbeidet i størrelse og form som står i forhold til dette.

Skroll til toppen
Rull til toppen