Sordiner og dempere

En sordin brukes for ulike formål. Mange musikkstykker har partier der det skal brukes sordin. I slike tilfelle passer best en type sordin som er festet mellom strengestol og strengeholder. Denne er enkel å plassere over strengestolen på et øyeblikk. Et annet formål er innspilling av et instrument. Det vil være bra for et instrument i perioder å bli utfordret med en sordin, gjerne en tyngre type. I enkelte situasjoner er det ønskelig å dempe instrumentet maksimalt. En type slik sordin kalles gjerne hotellrom-sordin.

Rull til toppen