Salgsbetingelser

Førstegangskunder må betale før forsendelse. Registrerte kunder kan velge faktura vedlagt sendingen. Uansett betalingsmåte gjelder samme rett til å angre kjøpet innen 14 dager. Innbetalt beløp tilbakebetales uten fradrag. Kommunale musikk-skoler og offentlige institusjoner/ orkestre velger betalingsmåte faktura. Faktura sendes i EHF-format til  alle som er registrert for dette. Betalingsfrist minimum 30 dager, eventuelt  i tråd med egen avtale om  betaling.   

           Garanti for alle kjøpte varer gjelder etter kjøpsloven. Dersom kunde krever erstatning for en vare, må varen sendes til Con Arco, sammen med en beskrivelse av skade og eventuelt hendelsesforløp . Erstatningsbeløp avtales med kunden i forhold til skadens omfang. Dersom en vare blir skadet eller tapt under transport til kunden, må skaden eller tapet meldes til lokalt postkontor eller landpostbud. Posten vil gi beskjed om videre forløp.

           Vare som ikke er betalt, tilhører Con Arco inntil den er betalt. Kunde som etter avtale får tilsendt vare for prøve, er ansvarlig for varen fra den er mottatt til den er ekspedert i retur med Posten eller annen godkjent transportør. Kunden er ansvarlig for vare som blir skadet under prøvetiden. 

Rull til toppen