Vedlikehold og stell av instrumenter

Lakken                                    

Instrument-lakker er svært forskjellige i sammensetning og mykhet. De mykeste krever mest stell og forsiktighet. Disse inneholder myke harpikser, og harpiks fra buen som blir liggende lenge på en slik lakk kan feste seg svært godt, i noen tilfelle så fast at det er svært vanskelig å få lakkens opprinnelige utseende tilbake. På en så myk lakk må derfor harpiks fjernes regelmessig. Det bør brukes et mykt tøy, svakt fuktet med vann. Dersom en merker at noe harpiks fortsatt sitter på lakken, kan et mildt rengjøringsmiddel og pleiemiddel brukes. Dersom en er usikker på om lakken tåler middelet, prøver en først en liten mengde på et lite felt. Uansett hvilket middel som brukes er det viktig at alt tørkes bort etter bruk. Jo tørrere og glattere en holder lakken, jo vaskeligere vil harpiks og annet støv få feste i overflaten.

Skruene

Når fiolinskruene ikke lenger er gode å bruke, må en finne ut om årsaken er slitasje eller mangel på smurning. Slitte skruer lar seg ikke utbedre med skrue-smurning. Et tydelig tegn på slitasje er at skruene ikke holder stemming. Kontroll gjøres ved å ta ut en skrue, legge en linjal el.lignende langs stammen mens en holder skruen opp mot en lyskilde. Slitasjen vil da sees som en lys-åpning mellom linjalen og skruen. En slik skrue må enten freses på nytt med spesialverktøy eller skiftes. For at resultatet skal bli bra, må dette arbeidet gjøres svært nøyaktig. Alle flater mellom skrue og skruehull i skruekasseveggen må ha lik kontakt. En prøve på dette gjøres ved å dreie skruen rundt i hullet noen ganger. Når den tas ut, skal friksjonsavtrykket være like tydelig (blankt) rundt hele skruen og i hele skruekasse-hullet. Selv en liten ovalitet på hullet eller skrue-stammen reduserer muligheten for en godt fungerende skrue. Smurning av skruene kan gjøres med f. eks Wirbelseife, en stift skruesmurning med tykk konsistens. Vekselvis påføring av såpe og kritt gir mulighet for å gi skruene en gradert friksjon, men krever at skruene har svært lite slitasje. Bruk aldri stor kraft til å få skruene til å sitte, skruekassen kan sprekke. Dersom det allerede er en liten sprekk i skruekassen, kan dette være en grunn til at skruene ikke holder stemmingen.

 Kontroll av spenninger i instrumentet.                     

Alle instrumenter gjennomgår forandringer, særlig de første årene, billige og store instrumenter  er mest utsatt for sprekkdannelser på grunn av spenninger som oppstår. Billige skole-instrumenter er bygd av materialer som er lagret kortere tid og ikke tilstrekkelig tørre til å være stabile. De trekker seg sammen ved fortsatt tørking.Materialene trekker seg sammen i tverr-retningen, fra sidene mot midten. Ved å legge merke til hva som skjer, kan det forhindres at lokk eller bunn sprekker. På grunn av at sargen ikke følger med, vil lokk og bunn på grunn av sin bue-form trekkes mot hverandre. Men lydpinnen hindrer denne bevegelsen, og det oppstår et stort spenn, ettersom materialene tørker . Lydhullets nivå på lydpinne-siden viser om dette er i ferd med å skje. Den fremre  vingen av det høyre lydhulletvil se ut som den har løftet seg i forhold til lokket. I virkeligheten har dette området av lokket ikke fulgt med bevegelsen, fordi lydpinnen inne i fiolinen hindrer den. Spennet som oppstår kan føre til at lokket sprekker ved lydpinnen. Å reparere dette er omfattende, og , sett i forhold til instrumentets verdi, må lønnsomheten av denne reparasjonen vurderes.

 Sprekkdannelser             

For at en sprekk i lokk, bunn, sider eller skruekasse skal kunne repareres best mulig, er det viktig at det blir gjort så snart som mulig etter at skaden har skjedd. Det vil kunne legge seg støv i en sprekk som ikke limes snart, og dette støvet gjør det vanskeligere å få fugen pen. Det kan også oppstå vridning av materialet i det sprukne området, noe som vanskeliggjør en jevn fuge. Strengene bør derfor straks slakkes ned. Forsøk på å lime sprekker uten fagkunnskap om limtype og framgangsmåte vil kunne minske verdien av instrumentet enda mer.

Rull til toppen