Vedlikehold og stell av instrumenter

Lakken                                 Instrument-lakk har svært forskjellig sammensetning og mykhet. De mykeste inneholder myke harpikser, og krever mest stell og forsiktighet. Harpiks-støv fra bue-hårene  kan over lang tid feste seg svært godt i den myke lakken. Jo lengre tid harpiks-støvet ligger på lakken, jo vanskeligere er det å få lakkens opprinnelige utseende tilbake. På en  myk lakk må derfor harpiks fjernes regelmessig. Det bør brukes et mykt stykke tøy, svakt fuktet med vann. Dersom en merker at harpiks fortsatt er på lakken, kan en bruke et mildt såpe-vann fuktet på et mykt tøy. Eller en kan bruke et pleie-middel. Dersom en er usikker på om lakken tåler middelet, prøver en først en liten mengde på et lite felt. Uansett hvilket middel som brukes, er det viktig at alt tørkes bort etter bruk. Jo tørrere og glattere en holder lakken, jo vanskeligere vil harpiks og annet støv få feste i overflaten.

Skruene

Når fiolinskruene ikke lenger er gode å bruke, må en finne ut om årsaken er slitasje eller mangel på smurning. Slitte skruer lar seg ikke utbedre med skrue-smurning. Et tydelig tegn på slitasje, er at skruene ikke holder stemming. Slitasje kan en best kontrollere ved å ta ut en skrue. Legg en linjal el.lignende langs skrue-stammen, og sikt mellom linjalen og skruen mens en holder skruen opp mot en lyskilde. Slitasjen vil da sees som en lys-åpning mellom linjalen og skruen. Vanlig er det slitasje på skruen på begge punkt den berører skruekassen. Slitte skruer må enten freses på nytt med spesialverktøy, eller skiftes med nye. For at resultatet skal bli bra, må dette arbeidet gjøres ved hjelp av spesialverktøy. Alle flater mellom skrue og skruehull i skruekasseveggen må ha lik kontakt. En prøve på dette gjøres ved å dreie skruen rundt i hullet noen ganger. Når den tas ut, skal friksjons-avtrykket være like tydelig (blankt) rundt hele skruen og i hele skruekasse-hullet. Selv en liten oval form på hullet eller skrue-stammen reduserer muligheten for at skruen vil fungere godt. Smurning av skruene kan gjøres med f. eks Wirbel-seife, en stift skruesmurning med tykk konsistens. Vekselvis påføring av såpe og kritt gir mulighet for å gi skruene en gradert friksjon, men krever at skruene har svært lite slitasje. Bruk aldri stor kraft til å få skruene til å sitte, skruekassen kan sprekke. Dersom det allerede er en liten sprekk i skruekassen, kan dette være en grunn til at skruene ikke holder stemmingen. Kontroll av spenninger i instrumentet.                         Alle instrumenter gjennomgår forandringer, særlig de første årene. Billige og store instrumenter  er mest utsatt for sprekkdannelser på grunn av spenninger som oppstår. Billige skole-instrumenter er bygd av materialer som er lagret kortere tid og ikke tilstrekkelig tørre til å være stabile. De trekker seg sammen ved fortsatt tørking. Materialene trekker seg sammen i tverr-retningen, fra sidene mot midten. Ved å legge merke til hva som skjer, kan det forhindres at lokk eller bunn sprekker. På grunn av at sargen ikke følger med, vil lokk og bunn på grunn av sin bue-form trekkes mot hverandre. Men lyd-pinnen hindrer denne bevegelsen, og det oppstår et stort spenn, jo mer materialene tørker . Lydhullets nivå på lyd-pinne-siden viser om dette er i ferd med å skje. Den fremre  vingen av det høyre lyd-hullet, vil løfte seg i forhold til området omkring. I virkeligheten har dette området av lokket ikke fulgt med bevegelsen, fordi lyd-pinnen inne i fiolinen hindrer den. Spennet som oppstår kan føre til at lokket eller bunnen sprekker ved lyd-pinnen. Å reparere dette er omfattende, og , sett i forhold til instrumentets verdi, må lønnsomheten av denne reparasjonen vurderes.

 Sprekkdannelser             

For at en sprekk i lokk, bunn, sider eller skruekasse skal kunne repareres best mulig, er det viktig at det blir gjort så snart som mulig etter at skaden har skjedd. Det vil kunne legge seg støv i en sprekk som ikke limes snart, og dette støvet gjør det vanskeligere å få fugen pen. Det kan også oppstå vridning av materialet i det sprukne området. Det vanskeliggjør å få til en jevn lim-fuge. Strengene bør derfor straks slakkes ned. Forsøk på å lime sprekker uten fagkunnskap om lim-type og framgangsmåte, vil kunne minske verdien av instrumentet betydelig.

Skroll til toppen
Rull til toppen